Songtekst van Avenue Q: I'm Not Wearing Underwear Today

I'm Not Wearing Underwear Today


Brian:
I'm not wearing underwear today,
No im not wearing underwear today
Not that you probably care
Much about my underwear
Still none the less i gotta say
That im not wearing underwear today

Christmas Eve: Getta Job!

Brian: Thank youhunnie?Captcha
Liedje Avenue Q I'm Not Wearing Underwear Today is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Not Wearing Underwear Todaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Avenue Q I'm Not Wearing Underwear Today downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Not Wearing Underwear Today in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.