It All Falls Back On Me


Calling out
Calling me
Burning doubt
That you'll see
I needed you
I've learned how to be alone
But I don't want to be lonely

[Chorus:]

Every time I fall in love
It falls back on me
Every time I rise above
I'm pulled under seas

Holding on
Holding sleep
Greeting dawn
Counting sheep
To make it through

Growing up
Growing old
Learning how to be teachable

[Chorus (x2)]

I believe I've been wrong
On my knees I am strong enough to say that

[Chorus (x2)]Captcha
Liedje Avion It All Falls Back On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It All Falls Back On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Avion It All Falls Back On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It All Falls Back On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.