5, 4, 3, 2, 1


[Verse 1]

Countin' down, it's new years eve,
You come on over, then start, askin' me,
'Hey girl, you wanna dance? '
I try to say no, but it came out yes and,
Here it goes, middle of the dance floor,
We're both, pretty nervous, I can tell by look in his eyes,
Then came the count down,

[Chorus]

5, 4, 3, 2, 1!
New years!
Everybody shouts, and here it goes,
I wanna see it flow,
We, look at the screen,
The camera was focused on us,
You blushed and turned away,
I kissed you on the cheek and ran away,
5, 4, 3, 2, 1!

[Verse 2]

My birthday, everybody's here,
All except for one,
At the sleepover, you showed right then,
All the girls scream, except for me,
You have, roses in your hand,
Gave em to me and whispered,
Payin' you back,
Then, all the girls
Started to get that feeling

[Chorus]

[Verse 3]

Then they shouted
5, 4, 3, 2, 1!
Here it goes,
Then he kissed me on the cheek and said,
Just remember this day, Later on in your life,
You'll recall this day, and wonder why,
I didn't count down,
5, 4, 3, 2, 1!
Then I got that feeling when you left,
It was the count down,
I got that feeling
It was a 5, 4, 3, 2, 1!
Once againCaptcha
Liedje Avril Lavigne 5, 4, 3, 2, 1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 5, 4, 3, 2, 1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Avril Lavigne 5, 4, 3, 2, 1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 5, 4, 3, 2, 1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.