Losing Grip


Are you aware of what you make me feel, baby
Right now I feel invisible to you, like I'm not real
Didn't you feel me lock my arms around you
Why'd you turn away?
Here's what I have to say
I was left to cry there, waiting outside there
Burning with a lost stare
That's when I decided

[chorus]
Why should I care
'Cuz you weren't there when I was scared
I was so alone
You, you need to listen
I'm starting to trip, I'm losing my grip
And I'm in this thing alone

Am I just some chick you place beside you to take somebody's place
When you turn around can you recognize my face
You used to love me, you used to hug me
But that wasn't the case
Everything wasn't okay
I was left to cry there, waiting outside there
Burning with a lost stare
That's when I decided

[chorus]

Crying out loud
I'm crying out loud
Crying out loud
I'm crying out loud

Open your eyes
Open up wide
Why should I care
'Cuz you weren't there when I was scared
I was so alone

Why should I care
'Cuz you weren't there when I was there
I was so alone
Why should I care
If you don't care then I don't care
We're not going anywhere
[repeat]Captcha
Liedje Avril Lavigne Losing Grip is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Losing Gripmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Avril Lavigne Losing Grip downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Losing Grip in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.