She's Got Nine Lifes


I got na na na na - nine lifes

She's got na na na na - nine lifes to survive

No one knows what you think
You paint your hair blue - now it's pink
Live - live - living your own way

She's a punk - debunk her parent's life
Intense - the sense of causing strife
In her mind sometimes she's like a child

Daddy's eyes still watching me
But I set me free

She's got na na na na - nine lifes to survive
She got na na na na nothing left to lose

She got a bad - sad - history
A really sick life wrapped in mystery
She rearranged - changed everything
From a saint to a sinner with a nose-ring

She felt lost - crossed - different ways
Without getting involved with the old cliches
Cat-like she moves through her life

Daddy's eyes still watching me
But I set me free

She's got na na na na - nine lifes to survive
She got na na na na nothing left to lose
In her paradise

Footloose - footloose - footloose

Daddy's girl is breaking free
Time to change the world for me
Life is turning upside down
She one of your kind

She's got na na na na - nine lifes to survive
She got na na na na nothing left to lose
In her paradiseCaptcha
Liedje Axxis She's Got Nine Lifes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's Got Nine Lifesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Axxis She's Got Nine Lifes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's Got Nine Lifes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.