Lava


My body's burnin' like a lava from a Mauna Loa
My heart's crackin' like a Krakatoa
Krakatoa, east of Java, molten bodies, fiery lava

Fire, fire, burnin' bright
Turn on your love lava
Turn on your lava light
Fire, oh volcano, over you
Don't let your lava love turn to stone
Keep it burnin'
Keep it burnin' here at home

Oooo Hot Lava
Oooo Hot Lava

My love may be as high as the highest volcano
But the altitude is way too high
Well it gets so cold when you look at me that way---yeah
I just wanna have that hot lava
Lovin' me away

My love's mountin'
My love's eruptin' like a red hot volcano
Fire, oh volcano, over you
I gotta lotta lava love locked up inside me

My love's a lava bom
Knock you in the head
Knock you in the head
Kick you in the lava bed
Over you, hot lava
Don't let your lava love turn to stone
Keep in burnin'
Keep it burnin' here at home

Oooo it's so hot
It's burnin' up in here
Oooo look out, it's about to erupt
Oooo my body's burnin' like a lava from a Mauna Loa
My heart's crackin' like a Krakatoa

Hot fire, red-hot fire
Lava, ohh, hot lava
Hot lava, red-hot lava
Hot lava, re-e-ed, hot lava
Oh hot lava

I'm gonna let it go
Let it flow like Pompeii or Herculaneum
Let it sizzle, let it rise
Don't let your lava love flow turn to stone
Keep it burnin'
Keep it burnin' here at home

I'm gonna jump in a crater
See ya later
Oooo hot lava
Oooo hot lava
Hot lava
Red hot lava
Hot lava
Red hot lava
YeahCaptcha
Liedje B-52s Lava is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lavamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Lava downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lava in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.