Love Shack


If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the...
Love Shack! Love Shack yeah yeah
I'm headin' down the Atlanta highway,
Lookin' for the love getaway
Headed for the love getaway, love getaway
I got me a car, it's as big as a whale
And we're headin' on down to the Love Shack
I got me a Chrysler, it seats about 20
So hurry up and bring your jukebox money

Well the Love Shack is a little old place
Where we can get together
Love Shack baby, Love Shack bay-bee.
Love Shack, baby, Love Shack
Love Shack, baby, Love Shack
Love Shack, baby, Love Shack (Love baby, that's where it's at)
Love Shack, baby, Love Shack (Love baby, that's where it's at)

Sign says.. Woo... stay away fools,
'cause love rules at the Lo-o-ove Shack!
Well it's set way back in the middle of a field,
Just a funky old shack and I gotta get back

Glitter on the mattress
Glitter on the highway
Glitter on the front porch
Glitter on the hallway

Well the Love Shack is a little old place
Where we can get together
Love Shack bay-bee! Love Shack baby!
Love Shack, that's where it's at!
Love Shack, that's where it's at!

Huggin' and a kissin', dancin' and a lovin',
Wearin' next to nothing ‘cause it's hot as an oven
The whole shack shimmies!
Yeah, the whole shack shimmies!
The whole shack shimmies when everybody's
Movin' around and around and around and around!
Everybody's movin', everybody's groovin' baby!
Folks linin' up outside just to get down
Everybody's movin', everybody's groovin' baby!
Funky little shack! Funky little shack!

Hop in my Chrysler, it's as big as a whale
And it's about to set sail!
I got me a car, it seats about twenty
So c'mon and bring your jukebox money.

The Love Shack is a little old place
Where we can get together
Love Shack baby! Love Shack bay-bee.
Love Shack, baby, Love Shack
Love Shack, baby, Love Shack
Love Shack, baby, Love Shack (Love baby, that's where it's at)
Love Shack, baby, Love Shack (Love baby, that's where it's at)

Bang bang bang on the door, baby!
Knock a little louder, baby
Bang bang bang on the door, baby!
I can't hear you
Bang bang bang on the door, baby!
Knock a little louder, sugar!
Bang bang bang on the door, baby!
I can't hear you!
Bang bang bang on the door, baby!
Knock a little louder!
Bang bang bang on the door, baby!
Bang bang! On the door, baby!
Bang bang! On the door!
Bang bang! On the door, baby!
Bang bang!
You're what?...
Tin roof, rusted!

Love Shack, baby, Love Shack!
Love Shack, baby, Love Shack! (Love baby, that's where it's at, yeah)
Love Shack, baby, Love Shack! (Love baby, that's where it's at)
Love Shack, baby, Love Shack!
Where the love, where the Love Shack...


Источник: http://www.amalgama-lab.com/songs/b/b_52_s/love_shack.html#ixzz1xJj9j0UICaptcha
Liedje B-52s Love Shack is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Shackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Love Shack downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Shack in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.