Roam


I hear a wind
Whistling air
Whispering in my ear

Boy Mercury shootin' through every degree
Oooh girl dancin' down those dirty and dusty trails
Take it hip to hip rocket through the wilderness
Around the world the trip begins with a kiss

Roam if you want to
Roam around the world
Roam if you want to
Without wings, without wheels
Roam if you want to
Roam around the world
Roam if you want to
Without anything but the love we feel

Skip the air strip to the sunset
(yeah)Ride the arrow for the target-one
Take it hip to hip rock it through the wilderness
Around the world the trip begins with a kiss

Chorus

Fly the great big sky
See the great big sea
Kick through continents
Bustin' boundaries
Take it hip to hip rocket through the wilderness
Around the world the trip begins with a kiss

Chorus

Take it hip to hip rocket through the wilderness(x8)Captcha
Liedje B-52s Roam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Roam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.