Babygirl


There are times when I look in your eyes
I see the love that we share
I see the joy inside
But I didn't see the feelings you hide
And now you're saying goodbye
Cause your love has died

And all I can think about is you
The way you say you love me too
And everytime I close my eyes I see your face
My love can never be erased and you can never be replaced

Baby
Baby Girl, why don't you come back to me
Why don't you love me anymore
Baby Girl, you know I still care for you
You know I will love you forever more

There are times when I kiss you goodnight
I feel the love that we share
I feel the joy inside
But I didn't feel what you tried to hide
And now you're saying goodbye,
Cause your feeling has died

And all I can think about is you
The way you say you love me too
And everytime I close my eyes I see your face
My love can never be erased and you can never be replaced

Baby
Baby Girl, why don't you come back to me
Why don't you love me anymore
Baby Girl, you know I still care for you
You know I will love you forever more

Baby Girl, why don't you come back to me
Why don't you love me anymore
Baby Girl, you know I still care for you
You know I will love you forever more

And all I can think about is you(all I can think about is you)
The way you say you love me too
And everytime I close my eyes I see your face(everytime I close my eyes)
My love can never be erased and you can never be replaced

Baby
Baby Girl, why don't you come back to me(come back to me)
Why don't you love me anymore
Baby Girl, you know I still care for you
You know I will love you forever more

Baby Girl, why don't you come back to me
Why don't you love me anymore(why don't you love me)
Baby Girl, you know I still care for you
You know I will love you forever moreCaptcha
Liedje B2K Babygirl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Babygirlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B2K Babygirl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Babygirl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.