Songtekst van B2K: Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2k

Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2k


Intro
J-Boog (B2K): Uh, yo, sing it, uh
Solange: Doo, doo, too, too, too, too

Verse 1 - Solange
I've been watching from across the room,
Thinking how I want to dance with you
See you moving on the dance floor,
Makes me wanna dance with you even more
I like your style, you're so confident,
All the haters call youCaptcha
Liedje B2K Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2k is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2kmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B2K Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2k downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance With You (Extended Remix) (Solange F/ B2k in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.