Love Lies Bleeding


Your silhouette only remains on the day you left me,
Alone in my sleep,
Sanity, is fighting off the demons
Just to keep two souls in one dream,
Maybe your hearts like a satellite
Homing on thoughts in my mind,
We wasted words on valentines,

Now, Love Lies Bleeding
All over my feelings,
You'll never trust cause of vanity,

You'll never trust cause your souls got wings and it's flown
If your loosing faith then that's fine,
But it's hardly a jaw breaking crime,
When conversation cuts off
And it's time to say good-bye to say goodbye,

I wanna drive a highway through your veins,
Your words hurt like a haemoridging brain,
Your fever is strong and burns
All my tears to salt in these eyes,
We wasted words on valentines,

Now, Love Lies Bleeding
All over my feelings,
You'll never trust cause of vanity,

It's plain to see that were down on our knees
And our rainbow's gone colorblind,
Your smile is so cheap it's the devil in me,
Were victims of this reckless life,

Now, Love Lies Bleeding
All over my feelings,
You'll never trust cause of vanityCaptcha
Liedje Babylon Zoo Love Lies Bleeding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Lies Bleedingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Love Lies Bleeding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Lies Bleeding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.