Shape Of My Heart


Hmm, yeah, yeah
Baby, please try to forgive me
Stay here, don't put out the glow
Hold me now, don't bother if every minute it makes me weaker
You can save me from the man that I've become

Chorus

Lookin' back on the things I've done
I was tryin' to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Sendness is beautiful loneliness is tragical
So help me I can't win this war, oh no
Touch me now don't bother if every second it makes me weaker
You can save me from the man I've become

Chorus

I'm here with my confession
Got nothing to hide no more
I don't know where to start
But to show you the shape of my heart

I'm lookin' back on the things I've done
I never wanna play the same old part
I'll keep you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

Chorus 2x

Show you the shape of my heartCaptcha
Liedje Backstreet Boys Shape Of My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shape Of My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Backstreet Boys Shape Of My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shape Of My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.