Songtekst van Bad Boys Blue: Dance The Night Away

Dance The Night Away


Call me
When you need me better call me
Cause loneliness is just a waste of time
Especially at night

Baby
If you're trusting me and maybe
Paradise is just one step from here
And I will meet you there

Let us dance the night away
Right up till the dawn
Oh, woman keep me warm
Dance the night away
When the music stops, everything is fine
The music makes you move,
Love takes us into the groove
Dance the night away,
This is This is This is sound of night

Call me
When you need me better call me
Cause I really know where we should go
When the lights are low

Miss you
Want to rock you
Want to kiss you
Little lady that's my special way to say that I love youCaptcha
Liedje Bad Boys Blue Dance The Night Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance The Night Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bad Boys Blue Dance The Night Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance The Night Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.