Forget Me Not


You leave the light on at your door
You cross your heart and cross the bedroom floor
And thru the window to your world
You can feel me there, and you know I'm waiting
You taste the words of my forbidden kiss
Our eyes connect and we both know what this is

Chorus:
I will be your keeper, you possess the key
Forget me not, forget me not, 'cos you belong to me
I will be your shadow, when you walk away
Forget me not, forget me not, I will follow you until your dying day

A thousand lifetimes long ago, we made a promise, we would not let go
And so I come for you tonight, and we live again, before we lose each other
I climb the stairway to the open sky
You are my universe, I won't be denied, no

chorus

(Instrumental break)

When I touch you, you'll be touched by love

I climb the stairway to your world
You can feel me there, and you know I'm waiting

chorus

(Forget me not, forget me not) 'Cos baby you belong to me, always
(Forget me not, forget me not) You're everything I see
And baby you belong to me (forget me not, forget me not) you're mine
Oh no no no no no (forget me not, forget me not)
Baby baby baby baby, you belong to me (forget me not, forget me not)
'Cos baby you belong to me (forget me not, forget me not) oh yeah

(Forget me not, forget me not) (repeats out)Captcha
Liedje Bad English Forget Me Not is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forget Me Notmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bad English Forget Me Not downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forget Me Not in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.