Statue By My Phone


Saturday night I stayed home waiting
Sunday I thought she might call
I don't go out, I don't go nowhere
I'm like a statue by my telephone
Maybe she's looking for my number
Maybe she's looking for it everywhere
She could break this spell I'm under
I could come to life if I knew she cared

I don't go out, I don't go nowhere
I'm like a statue by my telephone
I stay at home, I don't do nothing
I keep on thinking she might call
I'm like a statue by my phone

Sunday night I'm feeling lonely
Feel my heart as it turns to stone
She could be my one and only
But all I ever hear is my dial tone

I don't go out, I don't go nowhere
I'm like a statue by my telephone
I stay at home, I don't do nothing
I keep on thinking she might call
I'm like a statue by my phone

I keep on thinking she might call
I'm like a statue by my phoneCaptcha
Liedje Bad Examples Statue By My Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Statue By My Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bad Examples Statue By My Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Statue By My Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.