04


I'll move on here lying in my cozy bed
What's next on my list too much to think about
Maybe I'm better off dead
Realize when everything's done and said I'd given up

Goodbye friend we never really had a chance to talk
Take a breath just a minute or two
Let me try to find a reason for what you're about to do
What are you about to do

You got our attention let's all just settle down
So you did the unimaginable oh I hope you're proud
Cuz it's never gonna be the same
Cuz it's never gonna be the same

Brother is this it was this some race to the end
Save me from myself remind me what I have to do
Cuz from time to time I seem to forget
O yes the sun will rise again
Talk to you later friend

Goodbye friendCaptcha
Liedje Bamboo 04 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 04mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bamboo 04 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 04 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.