Alive


Son, she said, have I got a little story for you
What you thought was your daddy was only just a
While you were sleepin' home alone at age thirteen
Your real daddy was dyin'

Sorry you didn't see him,
But I'm glad we talked

[Chorus]

Oh I, oh, I'm still alive
Hey, I, I, oh, I'm still alive
Hey I, oh, I'm still alive
Hey

Oh, she walks slowly, across a young man's room
She says I'm ready
I can't remember anything to this very day
Except the look, the look

Oh, you know where, now I can't see, I just stare

[Repeat Chorus]

Is something wrong, she said
Well of course there is
You're still alive, she said
Oh, and do I deserve to be
Is that the question
And if so, if so, if so, who answers

[Repeat Chorus]

I'm still aliveCaptcha
Liedje Bamboo Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bamboo Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.