Be


My dad wanted to fly
With mum to peruvian skies
Plants were the aim on his mind
But plants became disqualified

Stroke it hit god's creature
Stroking all god's creatures
Stroke

Stroke it hit god's creature
Stroking all god's creatures

Que tal my love
Is this the airport
How long did we fly
What is it, what had

Stroke it hit god's creature
Stroking all god's creatures
Stroke

Stroke it hit god's creatureCaptcha
Liedje Bananafishbones Be is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Be downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.