Only Time Will Tell


Was it written in the stars
How I feel it in my heart
Will I wake up from a dream, ooh
All my senses are colliding
Feelings running round inside me

(bridge)

Deep in the night
I hope I'm right
Or will our love drift away on the breeze

(chorus)

Do we have a future
Or will love become a memory
Since the day we fell
We knew the story well
Only time will tell
Only time will tell

Could this be my destiny
When you're lying next to me
Feel the rhythm of our love, ooh
May I never watch our love go
Disappearing into shadow

(bridge)

(chorus x 2)

Ooh, all my senses are colliding
Feelings running round inside me

(bridge)

(chorus ad lib)

publishing : In A Bunch Ltd - Warner Bros / All Boys Music 1993







Captcha
Liedje Bananarama Only Time Will Tell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only Time Will Tellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananarama Only Time Will Tell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only Time Will Tell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.