A Minha Menina


Ela e minha menina
E eu sou o menino dela
Ela e o meu amour
E eu sou o amour todinho dela Huh!
The silver moon is out of sight
And the golden sun has come
A beautiful new day is born
Scented with joy
cuz I fell asleep and awoke thinkin of her
Pois ela e minha menina
E eu sou o menino dela
Ela e o meu amour
E eu sou o amour todinho dela
The rose bush has blossomed out
And I've seen that she's my rose
For her I'd place my heart before
Reasons I tell
everybody in the world that I love her
Pois ela e minha menina
E eu sou o menino dela
Ela e o meu amour
E eu sou o amour todinho dela
A Minha MeninaCaptcha
Widget
Liedje Band Of Bees, A A Minha Menina is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Minha Meninamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Band Of Bees, A A Minha Menina downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Minha Menina in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.