T Na Cara


(Gonzaga Jr)
Brasil no conhece a frica
Mas a frica sabe bem do Brasil
Brasil no conhece a frica
O Brasil no sabe bem do Brasil
Brasil no conhece a frica
O Brasil no sabe bem do Brasil
O Brasil no sabe bem do Brasil
No sabe bem do Brasil
No sabe bem do Brasil
T na cara, t na veia, t na cor
T no som do tambor
T na boca e no olho do amor
T na cara, t na veia, t na cor
T no som do tambor
T na boca e no olho do amor
T no dia de branco
T nas almas da segunda-feira
T no brilho da f
Dos filhos de Yemanj
Odoi
T no suor e no sangue
Que a gente ainda derrama
Ax, Brasil
frica
T no suor e no sangue
Que a gente ainda derrama
Pois , Brasil
frica
No sabe ou no quer saber
T na cara da gente, a gente v
No sabe ou no quer saber
T na testa da gente, a gente v
No sabe ou no quer saber
T na dana da gente, a gente v
No sabe ou no quer saber
T na cara da gente, a gente vCaptcha
Liedje Banda Eva T Na Cara is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied T Na Caramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Banda Eva T Na Cara downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje T Na Cara in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.