El Poder De Los Sueños


El poder de los sueños

Hay una luz
en algún lugar
donde van los sueños de la humanidad

hay una luz
dentro de ti
a donde están los sueños que van a venir

para volver a despertar
no te olvides
nunca dejes de soñar
nunca dejes de soñar
nunca dejes de soñar

hay una luz
que no se ve
brilla desde adentro desde la niñez

hay una luz
en algún lugar
allí donde mis sueños se hacen realidad

mas allá del sol
mas allá del mar
mas allá del tiempo
Sé que hay un lugar
donde quiero ir
donde quiero estar
hoy la fantasía se hace realidad

mas allá del sol
mas allá del mar
mas allá del tiempo
se que hay un lugar
donde quiero ir
donde quiero estar
hoy la fantasía se hace realidad

hoy la fantasía se hace realidad
hoy la fantasía se hace realidadCaptcha
Liedje Bandana El Poder De Los Sueños is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied El Poder De Los Sueñosmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bandana El Poder De Los Sueños downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje El Poder De Los Sueños in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.