There was a whisper


I feel so alone
I feel so cold
I wan't to fly
Take off to the sky
It's so cold
It's so cold
It's so cold

There was a chill
There was a sound
There was a whisper
That I found
It went along
Searching
It will return while I stay

I feel so alone
I feel so cold
I wan't to fly
Take off to the sky
It's so cold
It's so cold
It's so cold

There was a chill
There was a sound
There was a whisper
That I found
It went along
Searching
It will return while I stay

There was a chill
There was a sound
There was a whisper
That I found
It went along
Wandering
It will return while I stay
Searching

There was a chill
There was a sound
There was a whisper
That I found
It went along
Searching
It will return while I stay

There was a chill
There was a sound
There was a whisper
That I found
It went along
Wandering
It will return while I stay
SearchingCaptcha
Liedje Bang Gang There was a whisper is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There was a whispermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bang Gang There was a whisper downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There was a whisper in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.