Songtekst van Barathrum: Winter Of The Black Snow

Winter Of The Black Snow


Winds whistle
frosty trees
gloomy darkness
it drains the light
world of chaos
corpses of carnage
it is snowing
black snow from the sky

Rites of blood
weltering in gore
Executioner
and spilling blood
crowd of creatures
evil laugh
human sacrifice
dies !

Ohhh, sky is dark
thy fears wake up
ohhh, nightmares
of the winter of the black snow

Thousands of corpses
all over the ground
Axe of executioner
is painted by blood
Blood of sacrifice
who have frozen tears
Frozen tears in the
frozen eyesCaptcha
Liedje Barathrum Winter Of The Black Snow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Winter Of The Black Snowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barathrum Winter Of The Black Snow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Winter Of The Black Snow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.