Songtekst van Barbara Streisand: Get Happy / Happ Days Are Here Again

Get Happy / Happ Days Are Here Again


GET HAPPY / HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN
(Barbra Streisand & Judy Garland)

Judy: Forget your troubles
Barbra: Happy days
Judy: C'mon get happy
Barbra: Are here again
Judy: You better chase all your cares away
Barbra: The skies above are clear again
Judy: Shout hallelujah
Barbra: So let's sing a song
Judy: C'mon get happy
Barbra: Of cheer again
Judy: Get ready for the judgement day
Barbra: Happy days are here again

Judy: The sun is shining
Barbra: All together
Judy: C'mon get happy
Barbra: Shout it now there's no one
Judy: The lord is wait to take you're hand
Barbra: Who can, doubt it now
Judy: Shout hallelujah
Barbra: So let's tell the world
Judy: And just get happy
Barbra: About it now
Judy: We're going to the promise land
Barbra: Happy days are here again

Judy: We're heading cross the river
Sun you case when I'll be gone
Barbra: There'll be no more from now on
B&J: From now on"¦

Barbra: Happy days
Judy: And just get happy
Barbra: Are here again
Judy: You better chase all your cares away
Barbra: The skies above are clear again
Judy: Shout hallelujah
Barbra: So let's sing a song
Judy: And just get happy
Barbra: Of cheer again
Barbra: Happy times!
Judy: Happy times!
Barbra: Happy nights!
Judy: Happy nights!
B&J: Happy days! Are-here-again!Captcha
Liedje Barbara Streisand Get Happy / Happ Days Are Here Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Happy / Happ Days Are Here Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbara Streisand Get Happy / Happ Days Are Here Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Happy / Happ Days Are Here Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.