Songtekst van Barbara Streisand: My Favorite Things

My Favorite Things


Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things
Cream colored ponies and crisp apple strudels
Doorbells and sleighbells and schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
These are a few of my favorite things
Girls in white dresses with blue satin sashes
Snow flakes that stay on my nose and eyelashes
Silver white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things
When the dog bites, when the bee stings, when I?m feeling sad
I simply remember my favorite things
Like sliver white winters that melt into springs
And then I don?t feel so bad!Captcha
Liedje Barbara Streisand My Favorite Things is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Favorite Thingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbara Streisand My Favorite Things downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Favorite Things in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.