Songtekst van Barbra Streisand: C'est Si Bon (It's So Good)

C'est Si Bon (It's So Good)


(JSeelen, AHornez & HBetti)

C'est si bon
Lovers say that in France
When they thrill to romance
It means that it's so good
C'est si bon
So I say it to you
Like the French people do
Because it's oh so good
Every word, every sigh, every kiss, dear,
Leads to only one thought
And the thought is this, dear!
C'est si bon
Nothing else can replace
Just your slightest embrace
And if you only would be my own for the rest my days
I will whisper this phrase
My darling, my darling
C'est si bon!Captcha
Liedje Barbra Streisand C'est Si Bon (It's So Good) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied C'est Si Bon (It's So Good)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbra Streisand C'est Si Bon (It's So Good) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje C'est Si Bon (It's So Good) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.