Songtekst van Barbra Streisand: I'll Be Home For Christmas

I'll Be Home For Christmas


I'm dreaming tonight
Of a place I love
Even than more than I usually do
And although I know
It's long road back
I promise you
I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow
And mistletoe
And presents round the tree
Christmas eve is gonna find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams
I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have some snow
And lots of mistletoe
And presents round that treeee
Christmas eve is gonna find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmaaas
If only in my dreams
If only in my dreamsCaptcha
Liedje Barbra Streisand I'll Be Home For Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Be Home For Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbra Streisand I'll Be Home For Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Be Home For Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.