Songtekst van Barbra Streisand: Medley: My Buddy / How About Me?

Medley: My Buddy / How About Me?


Nights are lone since you went away
I think about you
All through the day
My buddy My buddy
Nobody quiet so true
Miss your voice, the touch of your hand
Just long to know that you understand
My buddy My buddy
Your buddy misses you
It's over
All over
And soon somebody else
Will make a fuss about you
But how about me?
It's over
All over
And soon somebody else
Will tell the friends
About you
But how about me
He'll find somebody new
But what am I to do
I'd still remember you
When you have forgotten me
And maybe a baby
Will climb upon your knee
And put his arms around you
But how about me
My buddy Your buddy
Misses youCaptcha
Liedje Barbra Streisand Medley: My Buddy / How About Me? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Medley: My Buddy / How About Me?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbra Streisand Medley: My Buddy / How About Me? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Medley: My Buddy / How About Me? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.