Songtekst van Barclay James Harvest: You Need Love

You Need Love


Everybody's got to have a secret love
Everyone's got to be free
Free to believe that love lasts forever
Everybody's got to have a shoulder to cry on
Everyone's born with the need
The need to be loved in a moment of sadness
When you're all alone with the world on your shoulder
It's then that you'll know what I mean
You need love
You need love
Everybody's got to have their moments of coldness
Everyone's got to have warmth
A fire in their lives, so they join man and wife
After the fire, the flames and the passion
After the first years are gone
You still feel the need in a moment of sadness
You need love
You need love

When you're all alone with the world on your shoulder
It's then that you'll know what I mean
When you're all alone and there's no-one to talk to
It's then that you'll know what I mean
You need love
You need loveCaptcha
Liedje Barclay James Harvest You Need Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Need Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barclay James Harvest You Need Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Need Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.