Animoshity


My life would make you break down
My call can set you on time
But when you ask for my help I TURN AND WALK AWAY
Don't please me, ease me, shut the fuck up!
Act like a simple disgrace
That only makes it on TV
I make the rules it's my race
Publicity shaking me, making me
ANIMOSITY!
I am, I never would try
To catch a warning hint
Why?
This life would make you break down
A snap can set you on time
But when you ask for my help I TURN AND WALK AWAY
I never talk the talk straight
My ego ain't got a friend
And if on time is too late I WILL NOT HESITATE

I'm filling your head up with lies
You're thanking me patting my shoulder
Fucking you up when you try
To please me, ease me, get off my back
I AM NOT TO TRUST!
I'm never taking the blame for none
And you're proud to tell that you know a bad-assed guyCaptcha
Liedje Barcode Animoshity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Animoshitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Animoshity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Animoshity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.