End Of The Line


No more - no
Deny
Not satisfied - not - never
Go for all - stand or fall
Lose your marbles as you crave for more
More
Tonight the leash's out wide
Reach for the end of the line

Step inside
Whatcha waiting for
Right on time
Whatcha waiting for
Step inside
Come on
Whatcha waiting for
Right on time
Whatcha waiting for

Come try the end of the line
Steady mosh to the beat of the hardcore
Tonight's no wrong or right
There ain't none satisfied

Let's take it to the max motherfuckers

End of the line

You can call
You can cry
You can do
You can die
You can't stop this thing - don't try - you'll lose the fightCaptcha
Liedje Barcode End Of The Line is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied End Of The Linemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode End Of The Line downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje End Of The Line in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.