Monkey Business


Locked up - doing time behind bars
Main attraction - I'm a superstar
Life sentenced to keep it cool
Monkey business is the world I rule

What's up

The reason why I fly so high
I bang away all night
Is this hardcore
The reason why I fly so high
They'll blow me 'till I die
Is this hardcore
The reason why I fly so high
I bang away the whole damn night
The reason why I fly so high
They'll blow me 'till I die

This is my show
I'm pulling monkey tricks
I can't say no
To all the gorgeous hairy chicks
I pay my dues
It's dirty, mean and raw
By now you'll know
I'm Mr Jungle LawCaptcha
Liedje Barcode Monkey Business is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monkey Businessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Monkey Business downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monkey Business in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.