Worldsaviour


I heard you snotnose punkass
I heard you - fuck you too
Sometimes it's spit or swallow
Sometimes it's up to you
Sometimes there ain't no reason
Sometimes it's time to leave
'Cause if you keep on bugging
It might fire back at you

I don't feel an urge to save the world
So please count me out
I don't feel no need to scream and shout
Any revolution way out

Go bark up someone else's tree
'Cause I'm not in the mood

I heard you fuck you tooCaptcha
Liedje Barcode Worldsaviour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Worldsaviourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Worldsaviour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Worldsaviour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.