Una Noche De Amor


Esta noche de amor,
quiero que estemos juntos tu y yo,
y con mucha pasion,
siempre tendremos esta ilusion,
Una noche de amor (una noche de amor)

El recuerdo de tus besos,
me siguen por donde yo voy,
en la noche cuando yo rezo
doy gracias por tu amor
Y antes que salga el sol,
abrazame fuerte,
dame el corazon,
Una noche de amor (una noche de amor)

Chuwap, chuwap, chuwap

Y antes que salga el sol,
abrazame fuerte,
dame el corazon,
Una noche de amor (una noche de amor)

Una noche de amorCaptcha
Liedje Barrio Boyzz Una Noche De Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Una Noche De Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barrio Boyzz Una Noche De Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Una Noche De Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.