Songtekst van Barry Manilow: Ive Never Been So Low On Love

Ive Never Been So Low On Love


We'll I've never been so low on love
And I know I never hurt so bad
I never tried so hard
Just to see it fall apart
Just to lose the sweetest love I ever had

We'll I've never been so low on love
And I know I'll never be the same
I know you meant to stay
So if I drove you away
Oh I know that I'm the only one to blame

They say that every day
should make me stranger
and one day I won't think of you at all
but every day you're gone the days get longer
and all I do is wait for you to call

We'll I've never been so low on love
And I know that as the years go by
I'll still be lovin' you
When I'm holdin' someone new
And when I think about the tears
you made me cry
I know you never really cared enough
And I've never been so low on loveCaptcha
Liedje Barry Manilow Ive Never Been So Low On Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ive Never Been So Low On Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barry Manilow Ive Never Been So Low On Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ive Never Been So Low On Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.