Eat my Gun


When you get inside into my property
And there is only you only you and me
When you get inside into my holy tower
You better know I will use my power
When I'm all alone and I hear you sneak
Well expect me then I'm gonna make you squeak
When I'm all alone and I hear you steal
Better know I will make you squeal
You'll look in a barrel peep in a hole
That's all you're gonna see
You're world is turning black no turning back
And that's the last you heard from me
There is no sense in trying to run
I will make sure you'll eat my gun
I will make sure that you will
Eat my gun
Better watch your back I will hear you walk
When you touch my girl you will hear me stalk
Better watch your back when you're near my bed
Better know you will end up deadCaptcha
Liedje Batmobile Eat my Gun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eat my Gunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Batmobile Eat my Gun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eat my Gun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.