Songtekst van Bay City Rollers: You Made Me Believe In Magic

You Made Me Believe In Magic


Some people stand in darkness
Afraid to step into the light
Some people need to help somebody
When the edge of surrender is in sight
Don't you worry, it's going to be all
right

'Cause I'm always there,
I won't let you out of my sight
I'll be there--never you fear
I'll be there--forever and always
I'm always here

'Cause I'm always there,
I won't let you out of my sight
I'll be there--never you fear
I'll be there--forever and always
I'm always hereCaptcha
Liedje Bay City Rollers You Made Me Believe In Magic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Made Me Believe In Magicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bay City Rollers You Made Me Believe In Magic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Made Me Believe In Magic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.