Accept My Love


I don't even know your name
But I love you just the same
If you let me hold your hand
Then I think maybe I can make you understand

If you only, only knew
Just how much I love you
Loving you the way I do
Then you'd take the night to love me too

I'd like the picture on the wall
So please don't let me fall
It's my heart I'm thinkin' of
So please, please accept my love

If you let me be your slave
Your love I'll cherish to my grave
And if you should die before I do
I'll, I said I'll, I'll end my life to be with you

Yes, I will!Captcha
Liedje B.B. King Accept My Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Accept My Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Accept My Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Accept My Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.