Back In LA


From Hollywood and Vine
To the Sunset Strip
There's so much going on
You can lose your grip
From early in the morning
Until late at night
They'll do you so wrong
They'll do you so right

Back in LA
Waiting for the sun to shine
Back in LA
Living down a life of crime
Back in LA
Working on another line
Back in LA
To pick up the dime
You must do the time

From way up in the canyons
Where the hot winds howl
To the mean city streets
Where the night hawks prowl
I can feel the rhythm play
The whole night long
Guess I'll stay in LA
And listen to this song

Back in LA
Waiting for the sun to shine
Back in LA
Living down a life of crime
Back in LA
Working on another line
Back in LA
To pick up the dime
You must do the time

You must do the time

Back in LA
Waiting for the sun to shine
Back in LA
Living down a life of crime
Back in LA
Working on another line
Back in LA
To pick up the dime
You must do the time

To pick up the dime
You must do the time
To pick up the dime
You must do the time







Captcha
Liedje B.B. King Back In LA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back In LAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Back In LA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back In LA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.