Songtekst van B.B. King: Darlin You Know I Love You

Darlin You Know I Love You


Darlin', darlin' you know I love you,
I love you, for myself
But you're gone, gone and left me for someone else

I think of you, think of you every morning
I dream of you, every night, and with love,
love to be with you always

When night began to fall,
I cry, cry alone
And I wish, maybe I can hold you in my arms tonight

Oh, darlin', darlin' you know I love you,
I love you, for myself
But you're gone, gone and left me for someone elseCaptcha
Liedje B.B. King Darlin You Know I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darlin You Know I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Darlin You Know I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darlin You Know I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.