Good Man Gone Bad


I want you to stop right there, baby
Baby, and try to understand
Hey, I might have been your fool for a while, baby
But I know I'm a good loving man
And you shouldn't lie to me, baby
Makes me mad as a man can be

I know when you got home last night
Your kissing me was your plan
I know you were just faking me, baby
'Cause you'd been out with your other man
And you shouldn't lie to me, baby
Makes me mad as a man can be

Hey, I can't quit you, baby
'Cause you're honey but the bees don't know
There's one thing I got to tell you, little girl
Just one thing before I go
That is you shouldn't lie to me, baby
Makes me mad as a man can beCaptcha
Liedje B.B. King Good Man Gone Bad is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Man Gone Badmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Good Man Gone Bad downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Man Gone Bad in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.