How Blue Can You Get


I've been down hearted baby
ever since the day we met
I've been down hearted baby
ever since the day we met

our love is nothing but the blues
baby, how blue can you get?

my love is like a fire
your love is like a cigarette
my love is like a fire
but baby yours is like a cigarette
I watched you step down on it baby
and crush it!
tell me how, tell me how
how blue can you get?

you're evil when i'm with you
and you are jealous when we're apart
you're evil
you're so evil when I'm with you baby
and you are jealous when we're apart
how blue can you get baby?
the answer is right here in my heart

I gave you a brand new ford
and you said "i want a Cadillac"
I bought you a ten dollar dinner
and you said "thanks for the snack"!
I let you live in my penthouse
you said it was just a shack!
I gave you seven children
and now you wanna to give 'em back!

yes i've been downhearted baby
ever since the day we met
our love is nothing but the blues baby
baby, how blue can you get?Captcha
Liedje B.B. King How Blue Can You Get is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Blue Can You Getmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King How Blue Can You Get downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Blue Can You Get in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.