Hummingbird


Sometimes I get impatient
but she cools me without words
and she comes so sweet and so plain
my hummingbird and have you heard
that I thought my life had ended
but I find that it's just begun
cause she gets me where I live
I'll give all I have to give
I'm talking about that hummingbird
oh she's little and she loves me
too much for words to say
when I see her in the morning sleeping
she's little and she loves me
to my lucky day
hummingbird don't fly away

When I'm feeling wild and lonesome
she knows the words to say
and she gives me a little understanding
in her special way
and I just have to say
in my life I loved a woman
because she's more than I deserve
and she gets me where I live
I'll give all I have to give
I'm talking about that hummingbird
oh she's little and she loves me
too much for words to say
when I see her in the morning sleeping
she's little and she loves me
to my lucky day
hummingbird don't fly awayCaptcha
Liedje B.B. King Hummingbird is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hummingbirdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Hummingbird downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hummingbird in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.