Sweet Little Angel


I've got a sweet little angel
I love the way she spread her wings
Yes got a sweet little angel
I love the way she spread her wings
Yes, when she spreads her wings around me
I get joy, and everything

You know I asked my baby for a nickel
And she gave me a $20 bill
Oh yes, I asked my baby for a nickel
And she gave me a $20 bill
Whoah, you know I ask her to buy a little drink of liquor
And she gave me a whiskey still

Oh, if my baby should quit me
I believe I would die
Oh if my baby should quit me
Lord I do believe I would die
Yes if you don't love me little angel
Please tell me the reason whyCaptcha
Liedje B.B. King Sweet Little Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweet Little Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Sweet Little Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweet Little Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.