Songtekst van Bear Vs. Shark: The Employee Is Not Afraid

The Employee Is Not Afraid


Came to me on icebergs and bonded cell ties
and write up these letters to question your reasons
for coming and leaving to carry the summer
in allies and basements you washed yourself clean
My sockets are swimming, my sockets are empty
Came to me in paintings that highlight the sun
it branded the concept of living and lying
to forgive the layout and rewrite the history
a four sided story, a moundbuilders dream
The claim that wire had covered your heart
and the claim that water had entered your lungs
they called you a martyr, and they cut off your ties to the city
they called you a traitor, and they cut off your ties to the southCaptcha
Liedje Bear Vs. Shark The Employee Is Not Afraid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Employee Is Not Afraidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bear Vs. Shark The Employee Is Not Afraid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Employee Is Not Afraid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.