Stay With Me


Tell me that you love me
Tell me that you need me
Tell me that you stay with me
Show me all your secrets
Show me all your love
Show me that you feel the heat
Stay with me
And feel the heat of the night
And let us fly away
Tell me that you love me
Tell me that you need me
Tell me that you stay with me
Stay with me

The time is now to bring your friends along
We're coming on and we're coming on strong
Music is a key you want more follow me, follow me
Take your time 'till one aim came one
Love is calm down and flow in my mind
Being over things to be
I've got what you need to make you right
What you need to do it all impossible
Is it origin I don't know
Passion we're waiting
Or another bod' to break again
What a room what a fact
See you on the next track
What you need to make you right
What you need to do it all impossible
Is it origin I don't know
Passion we're waiting
Or another bod' to break again
What a room what a factCaptcha
Widget
Liedje Beat System Stay With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stay With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beat System Stay With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.