Nine Lifes


I entered into an unknown world
It wasn't like I wanted to get hurt
Unsuspecting you've got me curled
Around your little finger

Into your pretty paws
Into the sharpest of nails
I came to live one of your nine lifes

Your laws of nature I've come to learn
You dragged me in with your fangs of the deadliest pearl
Out of your realm now there's no return
You turned that thread into a cradle

With a

Devilish twirl
Inside your pretty paws now
The deadliest pearl
Oh the realm that I have entered

The scars inflicted the tracks of your nails
Of only one of all your nine lifes
Lucifera you've got me curled
Around your little finger

With a

Devilish twirl
Inside your pretty paws now
The deadliest pearl

Oh the realm that I have entered
You're a cat'o'nine tails
You turned that thread into a cradle
You're a cat'o'nine tailsCaptcha
Liedje Beaver Nine Lifes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nine Lifesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beaver Nine Lifes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nine Lifes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.