Songtekst van Bed & Breakfast: I'll Be There For You

I'll Be There For You


Forever my girl
You will be forever my girl
Forever my girl
Together forever my love
You'll be forever my girl
Forever my love, my love
I wanna be with you my baby
Forever, wanna be my girl
Your sweet loving drives me crazy
Oh let me into your world
I always have ti think of you darling
Just one thing I always knew
There's nothing I want more than your loving
And this time it will come true
You've got to know it girl
You will be forever my love
There's nothing I want more
You will be forever my girl
Forever my girl
Feelings for you getting really stronger
Much stronger after every night
I'm sure that it will treat you right
You know we're made to be together
My heart is always telling the truth
I swear you will be my girl forever
No matter if I win or lose
You've got to know it girlCaptcha
Liedje Bed & Breakfast I'll Be There For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Be There For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast I'll Be There For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Be There For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.