No More Good-byes


No more Good-byes
No time to cry
Tears will go by - no Good-byes
No more Good-byes
Maybe in time
You will come back to me - maybe in time
Every day blue - keep thinking of you
I walk the streets at night
All "I loves you's" I have to forget
My heart won't let them go
Dreams will never die
Dreams will never die
I don't know for sure
If I loved you more
But time will heal the pain
No more Good-byes
So many nights and pain deep inside
I cried myself to sleep
So many days since youu went away
In my heart an empty space
Dreams will never die
Dreams will never die
I don't know for sure
No more Good-byesCaptcha
Liedje Bed & Breakfast No More Good-byes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No More Good-byesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast No More Good-byes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No More Good-byes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.